img_7725.jpg

Tự nhận thức trong Sahaja Yoga

Kỹ thuật của việc đạt được nhận thức cá nhân đã tồn tại từ khi Shri Mataji phát hiện sự hợp nhất này vào năm 1970

 

Ảnh hưởng để thay đổi một con người thông qua quá trình Tự nhận thức ( đánh thức sự nhận thức và nhận ra khả năng tiềm ẩn của một người ) là điều vĩ đại nhất và là cuộc cách mạng trong khám phá trong thời đại chúng ta

 

Chúng ta có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, phần lớn của chúng không phải của chúng ta. Chúng ta có những suy nghĩ này từ rất nhiều nguồn như từ những cuốn sách ta đọc, phương tiện truyền thông ta tổng hợp và sự giao tiếp chúng ta có với những người khác.

 

Những ý tưởng này, theo chiều lớn hơn thuộc về người khác, thường xuyên làm rối trí chúng ta và khiến nhận thức về hiện thực trở nên khó khăn hơn. Sau tất cả, làm cách nào chúng ta phân biệt giữa sự thật và điều không thật? Chúng ta bằng cách nào đó cần vượt lên trên những suy nghĩ tạm thời và chạm tới sự thật hoàn toàn. Một hiểu biết thật sự. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua sự tự nhận thức

 

Tự nhận thức là bước kế tiếp trong sự tiến hóa của con người, nó là một quá trình sống và mỗi người phải thực sự có được. Nó là sự đánh thức tinh thần để thắp sáng lên sự chú ý và nhận thức của mỗi người. Một người có sự tự nhận thức sẽ không cần suy nghĩ hoặc tranh luận nhiều bởi vì anh ta đang đứng trên sự thật.

 

Để có được sự tự nhận thức bạn phải có sự chân thành và một mong ước tinh khiết của sự phát triển bản thân và đi lên. Như Shri Mataji đã nói

"Bây giờ, con phải nhận ra rằng con không thể trả tiền cho sự phát triển, con không thể trả. Nó rất đơn giản để hiểu. Nếu con trả tiền cho một bông hoa nó có có trở thành trái không? Nó là một quá trình sống cho điều mà chúng ta không thể trả, dù là bằng tiền."

 

Chìa khóa ở đây là một mong ước chân thành của sự phát triển, và chạm đến sự thật. Nếu không có một mong ước chân thành và tinh khiết, không điều gì xảy ra cả. Đây là một vài điều mà chúng ta phải hỏi để đạt sự tự do vaf thấu hiểu hoàn toàn.

Vậy nên hãy hỏi chính sự nhận thức nếu bạn trân trọng có được mong muốn đạt được tiềm năng thật sự và chạm đến sự thật.