1965428_10153622643289089_4338040478486704210_o.jpg
e260_10.jpg
1965428_10153622643289089_4338040478486704210_o.jpg

intro-1


Buổi đầu tiên giới thiệu về thiền định bao gồm: Thiền định
là gì? Làm sao để đạt được trạng thái thiền định? Nghe có
vẻ đơn giản! Tuy nhiên có nhiều định nghĩa trái chiều về
thiền định khiến bạn rối trí! Và sau đây, chúng ta sẽ bắt
đầu định nghĩa lại sao cho chuẩn nhé.

SCROLL DOWN

intro-1


Buổi đầu tiên giới thiệu về thiền định bao gồm: Thiền định
là gì? Làm sao để đạt được trạng thái thiền định? Nghe có
vẻ đơn giản! Tuy nhiên có nhiều định nghĩa trái chiều về
thiền định khiến bạn rối trí! Và sau đây, chúng ta sẽ bắt
đầu định nghĩa lại sao cho chuẩn nhé.

Vui lòng chờ

e260_10.jpg

speech-1


Nếu bạn đã nghe buổi đầu tiên, có thể bạn sẽ tự hỏi rằng: Làm sao chúng ta biết được tất cả những điều này? Ồ, mọi thứ được đề cập ở buổi đầu cũng như các buổi khác thực ra đều được Shri Mataji truyền dạy trong các buổi nói chuyện, chương trình cộng đồng mà bà thực hiện trên toàn thế giới. Bởi vậy, để giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung mỗi tập, chúng tôi có kết hợp thêm video ngắn của Shri Mataji về từng chủ đề liên quan.

speech-1


Nếu bạn đã nghe buổi đầu tiên, có thể bạn sẽ tự hỏi rằng: Làm sao chúng ta biết được tất cả những điều này? Ồ, mọi thứ được đề cập ở buổi đầu cũng như các buổi khác thực ra đều được Shri Mataji truyền dạy trong các buổi nói chuyện, chương trình cộng đồng mà bà thực hiện trên toàn thế giới. Bởi vậy, để giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung mỗi tập, chúng tôi có kết hợp thêm video ngắn của Shri Mataji về từng chủ đề liên quan.