12052542_10153622629604089_6944906228596884467_o.jpg
12038725_10153622622804089_5259043982682844449_o.jpg
12052542_10153622629604089_6944906228596884467_o.jpg

intro-2


Bây giờ, chúng ta hãy làm rõ những nền tảng cơ bản thông
qua trải nghiệm thiền định thật sự

SCROLL DOWN

intro-2


Bây giờ, chúng ta hãy làm rõ những nền tảng cơ bản thông
qua trải nghiệm thiền định thật sự

Vui lòng chờ

12038725_10153622622804089_5259043982682844449_o.jpg

speech-2


Chỉ có thông qua sự tự nhận thức, chúng ta mới trải nghiệm được thiền định. Với những bài thuyết giảng về Sahaja Yoga, Shri Mataji đã giúp rất nhiều người đạt được sự trải nghiệm tinh thần đặc biệt này. Bà đã đi khắp nơi trên thế giới và thực hiện nhiều bài nói chuyện, đem đến trải nghiệm cho cộng đồng mà không hề nhận bất kỳ chi phí nào.

speech-2


Chỉ có thông qua sự tự nhận thức, chúng ta mới trải nghiệm được thiền định. Với những bài thuyết giảng về Sahaja Yoga, Shri Mataji đã giúp rất nhiều người đạt được sự trải nghiệm tinh thần đặc biệt này. Bà đã đi khắp nơi trên thế giới và thực hiện nhiều bài nói chuyện, đem đến trải nghiệm cho cộng đồng mà không hề nhận bất kỳ chi phí nào.