11884947_10153545646144089_8102947371136538916_o.jpg
IMG_20160412_105000_HDR.jpg
11884947_10153545646144089_8102947371136538916_o.jpg

intro-3


Giống như học bất cứ điều gì, để đạt được lợi ích từ thiền
định, chúng ta cần tập luyện. Và để luyện tập, bạn có thể
thử tập theo những hướng dẫn cơ bản trong buổi này, đều
đặn hàng ngày!

SCROLL DOWN

intro-3


Giống như học bất cứ điều gì, để đạt được lợi ích từ thiền
định, chúng ta cần tập luyện. Và để luyện tập, bạn có thể
thử tập theo những hướng dẫn cơ bản trong buổi này, đều
đặn hàng ngày!

Vui lòng chờ

IMG_20160412_105000_HDR.jpg

Speech-3


Thiền định là một "trạng thái" chứ không phải là thứ được "tạo sẵn". Bởi vậy, không có sự nỗ lực nào ở đây cả. Khi ở trong trạng thái này, chúng ta hòa làm một với thực tại: đó là tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, lúc mới tập, việc duy trì trạng thái là không dễ. Chúng ta thường bị phân tâm bởi những suy nghĩ về những việc mình phải làm, đã làm hoặc bị cảm xúc chi phối…Nhưng việc gì cũng vậy, chỉ có luyện tập đều đặn và kiên nhẫn thì chúng ta mới duy trì được trạng thái thiền định được lâu hơn. Và chỉ có thông qua thiền định, nhận thức của chúng ta mới phát triển được.

Speech-3


Thiền định là một "trạng thái" chứ không phải là thứ được "tạo sẵn". Bởi vậy, không có sự nỗ lực nào ở đây cả. Khi ở trong trạng thái này, chúng ta hòa làm một với thực tại: đó là tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, lúc mới tập, việc duy trì trạng thái là không dễ. Chúng ta thường bị phân tâm bởi những suy nghĩ về những việc mình phải làm, đã làm hoặc bị cảm xúc chi phối…Nhưng việc gì cũng vậy, chỉ có luyện tập đều đặn và kiên nhẫn thì chúng ta mới duy trì được trạng thái thiền định được lâu hơn. Và chỉ có thông qua thiền định, nhận thức của chúng ta mới phát triển được.