yoga-graphic.jpg.png
11222978_10153622663499089_7815946835573762059_o.jpg
yoga-graphic.jpg.png

intro-4


Trong buổi này, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể nhiều điều về bản chất của hệ thống vi tế, những điều rất sâu sắc!

SCROLL DOWN

intro-4


Trong buổi này, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể nhiều điều về bản chất của hệ thống vi tế, những điều rất sâu sắc!

Vui lòng chờ

11222978_10153622663499089_7815946835573762059_o.jpg

speech-4


Cơ thể vi tế bao gồm 7 luân xa, 3 kênh năng lượng chính (nadis) và Hỏa xà Kundalini. Các luân xa tương ứng với mạng lưới thần kinh thuộc hệ thống thần kinh trung ương. Các kênh năng lượng tương ứng với hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm nằm sâu trong cột sống. "Luân xa" trong tiếng Phạn có nghĩa là "bánh xe" bởi vì các luân xa xoay theo chiều kim đồng hồ như bánh xe vậy. Các luân xa trông cũng giống như những đóa sen và mỗi luân xa có số lượng cánh khác nhau tương ứng với số lượng mạng lưới thần kinh.

speech-4


Cơ thể vi tế bao gồm 7 luân xa, 3 kênh năng lượng chính (nadis) và Hỏa xà Kundalini. Các luân xa tương ứng với mạng lưới thần kinh thuộc hệ thống thần kinh trung ương. Các kênh năng lượng tương ứng với hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm nằm sâu trong cột sống. "Luân xa" trong tiếng Phạn có nghĩa là "bánh xe" bởi vì các luân xa xoay theo chiều kim đồng hồ như bánh xe vậy. Các luân xa trông cũng giống như những đóa sen và mỗi luân xa có số lượng cánh khác nhau tương ứng với số lượng mạng lưới thần kinh.