11875162_10153545646089089_2489677601289323278_o.jpg
left channel.png
11062162_10153545648144089_5600285010038237236_o.jpg
11875162_10153545646089089_2489677601289323278_o.jpg

intro-7


Buổi thứ 7 nói về kênh bên trái. Nó là gì? Vị trí nó ở đâu trên cơ thể con người và phẩm chất là gì?

SCROLL DOWN

intro-7


Buổi thứ 7 nói về kênh bên trái. Nó là gì? Vị trí nó ở đâu trên cơ thể con người và phẩm chất là gì?

Vui lòng chờ

left channel.png

speech-7


Kênh trái được biết đến với cái tên Tamo guna hay kênh mặt trăng, có chức năng quản lý, chăm sóc toàn bộ hệ thần kinh bênh trái. Đây là kênh của cảm xúc và mong muốn. Đây cũng là nơi lưu giữ những trải nghiệm quá khứ. Trong trạng thái thuần khiết, nó nắm giữ phẩm chất của niềm tận hưởng sâu sắc, tình yêu thanh khiết và lòng trắc ẩn bao la.

speech-7


Kênh trái được biết đến với cái tên Tamo guna hay kênh mặt trăng, có chức năng quản lý, chăm sóc toàn bộ hệ thần kinh bênh trái. Đây là kênh của cảm xúc và mong muốn. Đây cũng là nơi lưu giữ những trải nghiệm quá khứ. Trong trạng thái thuần khiết, nó nắm giữ phẩm chất của niềm tận hưởng sâu sắc, tình yêu thanh khiết và lòng trắc ẩn bao la.

11062162_10153545648144089_5600285010038237236_o.jpg

about-7


Con người chúng ta có những lúc bị chi phối bởi các vấn đề về kênh bên trái như: vấn đề tình cảm, buồn bã, thiếu tự tin, cảm giác tội lỗi, thờ ơ, lãnh đạm, thói hành xử khuôn mẫu, cứng nhắc. Những vấn đề này có thể giải quyết bằng các kỹ thuật làm sạch như kỹ thuật 3 cây nến trong Sahaja Yoga

about-7


Con người chúng ta có những lúc bị chi phối bởi các vấn đề về kênh bên trái như: vấn đề tình cảm, buồn bã, thiếu tự tin, cảm giác tội lỗi, thờ ơ, lãnh đạm, thói hành xử khuôn mẫu, cứng nhắc. Những vấn đề này có thể giải quyết bằng các kỹ thuật làm sạch như kỹ thuật 3 cây nến trong Sahaja Yoga