n1.png
n3.png
n4.png
n1.png

intro-9


Buổi này nói về Bình an nội tại. Sau tất cả, bạn thấy đấy, cái tên Inner Peace_Bình an nội tại được đặc cho chương trình là có lý do cả!

SCROLL DOWN

intro-9


Buổi này nói về Bình an nội tại. Sau tất cả, bạn thấy đấy, cái tên Inner Peace_Bình an nội tại được đặc cho chương trình là có lý do cả!

Vui lòng chờ

n3.png

speech-9


Khi luân xa Nabhi được đánh thức bởi Kundalini, nó mang đến cho chúng ta sự rộng lượng vô bề bến, sự mãn nguyện và bình an sâu sắc. Kênh bên phải chịu trách nhiệm chăm sóc phần trên của gan, cơ quan của sự chú tâm. Còn Nabhi là luân xa của sự tìm kiếm. Chúng ta tìm kiếm thức ăn, chỗ ở, sự thoải mái và sau cùng, mặc dù không nhận ra nhưng chúng ta đang thực sự tìm kiếm sự tiến triển trong tâm hồn để đạt được sự tự nhận thức (giác ngộ).

speech-9


Khi luân xa Nabhi được đánh thức bởi Kundalini, nó mang đến cho chúng ta sự rộng lượng vô bề bến, sự mãn nguyện và bình an sâu sắc. Kênh bên phải chịu trách nhiệm chăm sóc phần trên của gan, cơ quan của sự chú tâm. Còn Nabhi là luân xa của sự tìm kiếm. Chúng ta tìm kiếm thức ăn, chỗ ở, sự thoải mái và sau cùng, mặc dù không nhận ra nhưng chúng ta đang thực sự tìm kiếm sự tiến triển trong tâm hồn để đạt được sự tự nhận thức (giác ngộ).

n4.png

about-9


“Vì vậy, ở luân xa Nabhi, bạn nên biết rằng bạn không nên ham muốn tiền bạc quá nhiều. Những người mong cầu tiền bạc nhiều, họ thường phát triển kênh bên phải quá mức. Rõ ràng là họ có tiền nhưng lại không phát triển tốt kênh bên trái của mình. Tương ứng bên trái là Gruha Lakshmi. Họ không có Gruha Lakshmi trong nhà họ. Họ quá cuồng nhiệt trong vòng xoáy tiền bạc và thế là họ bộc phát những cơn đau tim.Nếu không phải là đau tim thì cũng là bệnh bạch cầu, họ sẽ bị bệnh tiểu đường, các vấn đề về gan, bệnh tật hoành hành. Bởi vì sự chú tâm của họ chỉ vào tiền bạc mà không hề để ý đến Thượng đế.”

about-9


“Vì vậy, ở luân xa Nabhi, bạn nên biết rằng bạn không nên ham muốn tiền bạc quá nhiều. Những người mong cầu tiền bạc nhiều, họ thường phát triển kênh bên phải quá mức. Rõ ràng là họ có tiền nhưng lại không phát triển tốt kênh bên trái của mình. Tương ứng bên trái là Gruha Lakshmi. Họ không có Gruha Lakshmi trong nhà họ. Họ quá cuồng nhiệt trong vòng xoáy tiền bạc và thế là họ bộc phát những cơn đau tim.Nếu không phải là đau tim thì cũng là bệnh bạch cầu, họ sẽ bị bệnh tiểu đường, các vấn đề về gan, bệnh tật hoành hành. Bởi vì sự chú tâm của họ chỉ vào tiền bạc mà không hề để ý đến Thượng đế.”