• Hoang Anh Thanh Binh, Block C, Level 09, Unit 03 (map)
  • Đường D4
  • Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
  • Vietnam

Experience true meditation in Sahaja Yoga's free meditation workshop

In this free 90 minute workshop, you will learn the basics of meditation including how to meditate independently at home and enjoy the benefits that come with it. For your convenience, you can chose between one of the two available sessions: 5:30PM-7:00PM and 7:30PM-9:00PM. Depending on the audience, the program can be conducted both in English and Vietnamese.

This one-day workshop is suitable for those who are interested in meditation, want to learn more about themselves, or simply want a few minutes of peace and silence in their busy lives!

Hãy trải nghiệm thiền định thật sự tại buổi hội thảo miễn phí của Sahaja Yoga. 

Trong vòng 90 phút của buổi hội thảo, bạn sẽ được chỉ dẫn những điều cơ bản về thiền định bao gồm cả cách thức tự thiền tại nhà và tận hưởng những lợi ích mà thiền định mang lại.  Bạn có thể tùy chọn thời gian tham gia.  Có 2 suất:  17:30 - 19:00
 và 19:30 - 21:00.  Tùy vào đối tượng tham gia, chương trình có thể được trình bày bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Thân mời các bạn , những người quan tâm tới thiền định, muốn biết thêm về thiền định hay chỉ đơn giản là mong muốn có những giây phút bình an và tĩnh lặng trong cuộc sống bận rộn đến với buổi hội thảo.

Friday 11th of November, 5:30PM-7PM or 7:30PM-9:00PM

Location:
Hoang Anh Thanh Binh, Street D4, Him lam, District 7 Block C, Level 09, Unit 03
Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh 700000